(BĐT) - Ngày 2/12 tới, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC (mã chứng khoán: ACC) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 25/12/2020.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 315 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 38,6 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 2,2% và 36,4% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 19,9% lên 27,6%.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 595,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 48 tỷ đồng và mức cổ tức tối thiểu 5%.

Như vậy, sau 9 tháng, Công ty lần lượt hoàn thành 52,93% kế hoạch doanh thu và 80,4% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính tới 30/9/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 32% so với đầu năm lên 656 tỷ đồng.