(BĐT) - CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (Mã CK: ABT) vừa quyết định tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, thời gian thực hiện trong tháng 8/2018. Dự kiến, số tiền Công ty có thể chi trả là khoảng 42,3 tỷ đồng.

Quý I/2018, Công ty đạt 91 tỷ đồng doanh thu và 9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. EPS tương ứng 712 đồng.

Năm 2018, Công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt 400 tỷ đồng, tăng 4%; chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 48 tỷ đồng, tăng 45% so với năm 2017.