ABS trả cổ tức 25% và phát hành 1,44 triệu cổ phiếu ESOP

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (mã chứng khoán ABS) vừa thông qua phương án trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Cụ thể, Công ty dự kiến phát hành 7,2 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 72 tỷ đồng, để trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 25%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là ngày 4/9/2020.

Ngoài ra, Công ty cũng dự kiến phát hành 1,44 triệu cổ phiếu ESOP, tương ứng tỷ lệ phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành là 5%. Số cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện dự kiến ngày 9/9/2020.

Nguồn vốn dùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu ESOP là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với gần 810 tỷ đồng doanh thu và 40 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng hơn 2% và giảm 6% so với thực hiện năm 2019. Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt dự kiến 5%.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư