8 tháng đầu năm 2022, TP.HCM thu hút thêm 2,71 tỷ USD vốn FDI

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong 8 tháng đần năm 2022, TP.HCM thu hút được khoảng 2,71 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tăng 24,4% so với cùng kỳ.
8 tháng đầu năm 2022, TP.HCM dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Ảnh: Intrenet
8 tháng đầu năm 2022, TP.HCM dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Ảnh: Intrenet

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 8 tháng 2022, TP.HCM thu hút được khoảng 2,71 tỷ USD vốn đầu tư nước ngài (FDI) dưới hình thức cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và qua góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước, tăng 24,4% so với cùng kỳ 2021.

Trong số đó, có 479 dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký là 309,4 triệu USD, tăng 24,1% số dự án cấp mới, giảm 17,6% vốn đăng ký so với cùng kỳ.

Cùng đó có 96 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước thực hiện điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm 1,47 tỷ USD, bao gồm các dự án tăng và giảm vốn, giảm 17,9% về số dự án nhưng tăng 127,3% về vốn điều chỉnh so với cùng kỳ.

Từ đầu năm đến nay, TP.HCM cũng chấp thuận cho 1.632 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước với vốn góp đăng ký tương đương 925,68 triệu USD, tăng nhẹ về số trường hợp so với cùng kỳ (khoảng 0,4%) nhưng giảm 19,7% về vốn so với cùng kỳ.

Bên cạnh những dự án đầu tư mới và đầu tư mở rộng, tính từ đầu năm đến nay có 94 dự án đề nghị chấm dứt hoạt động.

Chuyên đề