(BĐT) - Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019 vừa tổ chức đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường (mã HS 17.01) năm 2019.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Phiên đấu giá có 8 doanh nghiệp (DN) tham gia; trong đó, 6 DN đấu giá mặt hàng đường tinh luyện, 2 DN đấu giá mặt hàng đường thô. Kết thúc phiên đấu giá, 2 doanh nghiệp tham gia đấu giá hạn ngạch thuế quan đường thô trúng đấu giá là Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa và Công ty TNHH MTV TTC - Biên Hòa Đồng Nai. Tổng cộng có 15 lô được đấu giá với tổng số 15.000 tấn, mức giá 2.450.000 đồng/tấn.

Bên cạnh đó, 6 doanh nghiệp tham gia đấu giá hạn ngạch thuế quan đường tinh luyện trúng đấu giá gồm: Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, Công ty CP Thực phẩm quốc tế; Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hiệp Tâm Phát, Công ty CP Đường Quảng Ngãi, Công ty TNHH Perpetti Van Melle (Việt Nam), Công ty TNHH Fes (Việt Nam), với tổng số lượng 11.000 tấn đường tinh luyện.