(BĐT) - Cục Hải quan Bắc Ninh cho biết, hiện có 65 doanh nghiệp nợ thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền phạt hơn 236 tỷ đồng.
Hoạt động tại Chi cục Hải quan Yên Phong, Cục Hải quan Bắc Ninh. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Hoạt động tại Chi cục Hải quan Yên Phong, Cục Hải quan Bắc Ninh. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Một số doanh nghiệp nợ thuế lớn là Công ty TNHH Ngôi Sao còn nợ hơn 41,6 tỷ đồng. Công ty TNHH Flexcom Việt Nam còn nợ hơn 86,6 tỷ đồng; Công ty TNHH Kingmo New Materials còn nợ hơn 45,4 tỷ đồng…

Trong số các doanh nghiệp nợ thuế, 13 doanh nghiệp nợ thuế (nợ thuế 7,6 tỷ đồng) thuộc quản lý của Chi cục Hải quan Quản lý Khu công nghiệp Bắc Giang, 39 doanh nghiệp (nợ thuế 226,3 tỷ đồng) thuộc quản lý của Chi cục Hải quan Bắc Ninh và 13 doanh nghiệp (nợ thuế hơn 2,8 tỷ đồng) thuộc quản lý của Chi cục Hải quan cảng nội địa Tiên Sơn.