(BĐT) - Công ty CP Thép Thủ Đức - VNSteel vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2020 với kết quả doanh thu thuần đạt 658,2 tỷ đồng, tăng trưởng 35,2% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế gấp hơn 4,4 lần, đạt 34,1 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Thép Thủ Đức lần lượt đạt 1.262 tỷ đồng và gần 47 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng 28,6% và 186% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2021, Thép Thủ Đức đặt mục tiêu 20 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy kết thúc 6 tháng đầu năm Công ty đã vượt hơn gấp đôi chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Tính đến cuối quý II/2021, tổng tài sản của Công ty ở mức 582,5 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả chiếm 48,6%, tương đương gần 283 tỷ đồng.