(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết, tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và thoái vốn nhà nước còn chậm. Trong 6 tháng đầu năm, chỉ có 6 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó, chỉ có 1 doanh nghiệp thuộc danh mục phải cổ phần hóa theo kế hoạch năm 2019, các doanh nghiệp còn lại thuộc kế hoạch cổ phần hóa của những năm trước đó.

Lũy kế từ năm 2017 đến nay, đã cổ phần hóa 35/127 doanh nghiệp, đạt 28% theo kế hoạch. Số còn phải cổ phần hóa là 92 doanh nghiệp, tương ứng 72% kế hoạch.

Bộ Tài chính đã khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan rà soát, hoàn thiện các văn bản pháp luật để kịp thời tháo gỡ các rào cản, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến trình cơ cấu lại DNNN. Tích cực phối hợp, đôn đốc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước khẩn trương thực hiện cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước theo lộ trình đã đề ra theo chỉ đạo của Chính phủ.