50.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới tại Lào Cai

(BĐT) - Theo thống kê của cơ quan chức năng Lào Cai, giai đoạn 5 năm 2011 – 2015, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai trên địa bàn Tỉnh đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Cụ thể, kết cấu hạ tầng thiết yếu nông thông được quan tâm đầu tư nâng cấp. Trong đó giao thông nông thôn được hoàn chỉnh hơn với 100% số xã có đường nhựa hoặc bê tông đến trung tâm xã.

Tổng vốn đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 được Lào Cai cho biết là 50.281 tỷ đồng. Số tiền này được huy động từ các  nguồn nguồn vốn: Vốn ngân sách đạt gần 9.028 tỷ đồng; vốn tín dụng (vốn người dân vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn mới) đạt  40.071 tỷ đồng; vốn từ doanh nghiệp, hợp tác xã và các loại hình kinh tế khác đạt trên 83 tỷ đồng.  

Chuyên đề