#nông thôn
Các ý kiến tại Hội nghị cho thấy, còn nhiều khó khăn trong quá trình thực thi, hiện thực hóa các chính sách hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Ảnh: Mai Phương

Tiếp tục gỡ vướng, thúc đẩy đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

(BĐT) - Các chính sách hỗ trợ đã cơ bản đầy đủ từ hỗ trợ thủ tục hành chính, hạ tầng, bảo hiểm, liên kết, tín dụng…, nhưng số lượng doanh nghiệp (DN) đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp hiện chỉ chiếm 8% tổng số DN trên cả nước; trong đó số DN nông lâm, thủy sản chiếm trên dưới 1%. Từ những số liệu này có thể thấy, hệ thống chính sách của chúng ta còn hạn chế, mà nguyên nhân xuất phát từ hai phía: chính sách và thực thi chính sách.
Dự kiến, Nhà nước sẽ dành 2.000 tỷ đồng mỗi năm để hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Ảnh: Lê Tiên

Tạo đà khởi nghiệp trong nông nghiệp

(BĐT) - Để hoàn thiện Dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp (DN) đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, thời gian qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng nhiều chính sách tạo đà, thúc đẩy DN khởi nghiệp, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
50.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới tại Lào Cai

50.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới tại Lào Cai

(BĐT) - Theo thống kê của cơ quan chức năng Lào Cai, giai đoạn 5 năm 2011 – 2015, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai trên địa bàn Tỉnh đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ.
Phân bổ vốn thực hiện xây dựng nông thôn mới 2016

Phân bổ vốn thực hiện xây dựng nông thôn mới 2016

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân bổ vốn ngân sách trung ương (NSTW) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) xây dựng nông thôn mới năm 2016.
Bến Tre huy động được hơn 62.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Bến Tre huy động được hơn 62.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

(BĐT) - Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre, tổng vốn huy động thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của Tỉnh trong giai đoạn 2011 – 2015 là 62.183,12 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước chiếm 6,12%, vốn doanh nghiệp chiếm 1,89%, vốn tín dụng ngân hàng chiếm 89,88%, vốn dân đóng góp chiếm 0,77% và vốn khác chiếm 1,34%.
Ảnh Internet

Xuất hiện 22.000 mô hình sản xuất nông lâm nghiệp tiên tiến, hiệu quả

(BĐT) - Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015 cho thấy, trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, kinh nghiệm tốt, cụ thể có tới 22.000 mô hình sản xuất nông lâm nghiệp tiên tiến, hiệu quả.