Ngày 02/3: Có 5/241 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 241 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 02/3/2016. 
Ngày 02/3: Có 5/241 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 02/3: Có 5/241 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 236 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Ninh Thuận dự kiến phát hành HSMT từ ngày 04/3/2016; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Điện Biên và BQL xây dựng nông thôn mới xã Trung Lập Thượng (huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh) đều dự kiến phát hành HSMT từ ngày 07/3/2016. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu.

Thời gian mở thầu sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ia H’Drai (tỉnh Kon Tum) dự kiến đóng thầu 16 giờ 30 ngày 17/3/2016 và mở thầu 08 giờ ngày 18/3/2016. Đơn vị này cần biết, theo Điểm a Khoản 4 Điều 14 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, việc mở thầu phải được tiến hành công khai và bắt đầu ngay trong vòng 01 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu.

Áp dụng sai hình thức lựa chọn nhà thầu: Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa thông báo mời chào hàng cho gói thầu tư vấn. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 1 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường chỉ áp dụng đối với gói thầu phi tư vấn, mua sắm hàng hóa và xây lắp.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Chuyên đề