Theo Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, 4 tháng đầu năm nay cả nước cổ phần hóa được 36 DN, trong đó có 5 tổng công ty. 
4 tháng đầu năm, cổ phần hóa được 36 doanh nghiệp

Đến cuối tháng 4 đã thành lập ban chỉ đạo cổ phần hóa tại 60 DN, 79 công ty đang xác định giá trị DN. 4 tháng qua, các tập đoàn, tổng công ty… đã bán phần vốn nhà nước không cần nắm giữ tại các DN khác với tổng giá trị theo sổ sách là 659 tỷ đồng, thu về 2.255 tỷ đồng. Trong đó, phần vốn nhà nước tại một số DN đã bán được với giá trị gấp nhiều lần so với giá trị sổ sách như CTCP Du lịch Kim Liên có giá trị sổ sách 31 tỷ đồng, nhưng bán được 1.000 tỷ đồng…

Theo Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, đây đều là các DN đang quản lý đất đai ở những vị trí đắc địa hoặc quản lý tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản.

Cũng theo Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, trong tháng 5 này sẽ ban hành tiêu chí, danh mục phân loại DNNN mới để làm cơ sở cho xây dựng và phê duyệt phương án tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2016-2020. Trong quý II/2016, Bộ Tài chính xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ Đề án tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2016-2020.

Theo ĐTCK