(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa hạ một mức đánh giá từ “đáp ứng vượt yêu cầu” sang đánh giá “đáp ứng yêu cầu” đối với 4 đơn vị tư vấn thiết kế lớn.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Gồm: Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT - CTCP (TEDI); Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình giao thông 2 (TECCO2 - TEDI); Viện Khoa học và Công nghệ GTVT; Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông VINACO. 

Bộ GTVT cho biết, sở dĩ hạ 1 mức đánh giá kết quả thực hiện của 4 tổ chức tư vấn ngành GTVT nêu trên năm 2016 so với năm 2015 là do các tổ chức này có sai sót theo các kết luận thanh tra, kiểm toán năm 2016. Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đấu thầu, năm 2015, 4 đơn vị tư vấn lớn nêu trên nằm trong danh sách 9 tổ chức tư vấn “đáp ứng vượt yêu cầu”, và theo kết quả đánh giá năm 2016 của Bộ GTVT thì chỉ còn 2 tổ chức tư vấn “đáp ứng vượt yêu cầu” là Công ty TNHH Tư vấn thiết kế B.R và Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng giao thông công chính Đà Nẵng - TCD.