3 gói thầu thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông: Mỗi gói thầu chỉ có 1 nhà thầu đáp ứng về kỹ thuật

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Gói thầu số XL01, Gói thầu số XL04 của Dự án thành phần Đầu tư xây dựng đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu và Gói thầu XL2 của Dự án thành phần Đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn vừa được mở hồ sơ đề xuất tài chính. Mỗi gói thầu có 1 nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu XL2 Xây lắp và khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công đoạn Km349+000 - Km364+410,75 thuộc Dự án thành phần Đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn có 13 nhà thầu mua hồ sơ mời thầu (HSMT), 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT). Nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật, được mở hồ sơ đề xuất về tài chính là Liên danh Công ty CP Licogi16 - Công ty TNHH Định An - Công ty CP 471. Điểm kỹ thuật HSDT của Liên danh là 79,55 điểm (thang điểm 100), giá dự thầu là 1.189,561 tỷ đồng. Trong Liên danh nhà thầu, Công ty CP Licogi16 đảm nhận 45% khối lượng công việc; Công ty TNHH Định An đảm nhận 30%; Công ty CP 471 đảm nhận 25%. 2 nhà thầu bị loại do không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm gồm: Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập và Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn.

Tại Gói thầu số XL01 Thi công xây dựng đoạn Km380+00 ÷ Km389+900 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công), Liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải - Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả - Công ty CP Xây dựng Đèo Cả là nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật với tổng điểm kỹ thuật 86,13 điểm (thang điểm 100), đã được mở hồ sơ đề xuất về tài chính. Giá dự thầu (không có giảm giá) của Liên danh là 1.158,968 tỷ đồng. Trong Liên danh, Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải đảm nhận 49% khối lượng công việc; Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả đảm nhận 26%; Công ty CP Xây dựng Đèo Cả đảm nhận 25%. 2 nhà thầu bị loại ở bước đánh giá về năng lực, kinh nghiệm là Liên danh Tổng công ty Thăng Long - Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô và Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh.

Tại Gói thầu số XL04 Thi công xây dựng đoạn Km419+600 ÷ Km430+00 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công), nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật và được mở hồ sơ đề xuất tài chính là Liên danh Công ty CP Tập đoàn Cienco4 - Công ty CP Xây dựng Tân Nam - Công ty CP Đầu tư xây dựng Trường Sơn với điểm kỹ thuật là 82,93/100 điểm. Giá dự thầu của Liên danh là 1.139,537 tỷ đồng. Trong Liên danh, Công ty CP Tập đoàn Cienco4 đảm nhận 40% khối lượng công việc; Công ty CP Xây dựng Tân Nam đảm nhận 35%; Công ty CP Đầu tư xây dựng Trường Sơn đảm nhận 25%. 2 nhà thầu bị loại tại bước kỹ thuật là Liên danh Công ty TNHH Hòa Hiệp - Công ty CP 456, Liên danh Công ty CP Trường Long - Công ty TNHH Tuấn Dũng - Công ty CP Cầu đường Newsun.

Hiện nay, Ban Quản lý dự án 2 và Ban Quản lý dự án 6 đang đánh giá HSDT, trình thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 3 gói thầu nêu trên. Theo kế hoạch, trong tháng 6/2021, Bộ Giao thông vận tải sẽ tổ chức khởi công những gói thầu đầu tiên của Dự án thành phần Đầu tư xây dựng đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu và Dự án thành phần Đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư