(BĐT) - Ban Quản lý dự án 6 thuộc Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa tiến hành đóng/mở thầu 2 gói thầu số XL02, số XL03 của Dự án thành phần Đầu tư xây dựng đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu với sự tham gia của 6 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT).
Đại diện Bên mời thầu và các nhà thầu kiểm tra niêm phong hồ sơ dự thầu trước khi mở thầu

Đại diện Bên mời thầu và các nhà thầu kiểm tra niêm phong hồ sơ dự thầu trước khi mở thầu

Đây là 2 gói thầu xây lắp cuối cùng của 2 dự án thành phần nằm trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông được chuyển đổi từ phương thức đầu tư PPP sang đầu tư công 100%. Cả 2 gói thầu nêu trên có tổng giá gói thầu hơn 2.432 tỷ đồng, được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ, do Ban Quản lý dự án 6 làm bên mời thầu. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) 2 gói thầu trên từ ngày 23/4/2021, dự kiến đóng thầu lần 1 ngày 17/5/2021. Trong thời gian phát hành HSMT, Bên mời thầu có chỉnh sửa HSMT nên gia hạn đóng thầu đến ngày 21/5/2021. Sau đó, để đảm bảo an toàn cho Lễ mở thầu trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc tổ chức mời thầu được giãn cách theo quy định và tạo điều kiện cho nhà thầu có thêm thời gian chuẩn bị HSDT, 2 gói thầu tiếp tục được gia hạn thời điểm đóng thầu đến sáng ngày 31/5/2021.

Gói thầu số XL02 Thi công xây dựng đoạn Km389+900 ÷ Km405+00 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) có giá gói thầu 1.164,5 tỷ đồng, bảo đảm dự thầu 23 tỷ đồng. Theo Biên bản mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật, trong hơn 1 tháng phát hành HSMT, có 22 nhà thầu mua HSMT, 3 nhà thầu nộp HSDT.

Theo đó, Liên danh Công ty TNHH Hòa Hiệp - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính có 3 bảo đảm dự thầu của 3 thành viên liên danh tương ứng với giá trị 10,35 tỷ đồng; 6,9 tỷ đồng và 5,75 tỷ đồng. Liên danh Công ty CP Xây dựng Tân Nam - Công ty CP 471 - Công ty CP Xây lắp 368 có 1 bảo lãnh dự thầu trị giá 23 tỷ đồng. Liên danh Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Tổng công ty Thăng Long có 1 bảo lãnh dự thầu trị giá 23 tỷ đồng. 3 nhà thầu đều đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng 24 tháng.

Gói thầu số XL03 Thi công xây dựng đoạn Km405+00 ÷ Km419+600 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) có giá gói thầu 1.268,7 tỷ đồng, bảo đảm dự thầu 25 tỷ đồng. Trong thời gian phát hành HSMT, có 14 nhà thầu mua HSMT, 3 nhà thầu nộp HSDT. Theo đó, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn có bảo lãnh dự thầu 25 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 730 ngày. Liên danh Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Miền Trung có 2 bảo lãnh dự thầu là 17,5 tỷ đồng và 7,5 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 24 tháng. Liên danh Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng - Công ty CP Xây dựng dịch vụ và Thương mại 68 có 1 bảo lãnh dự thầu 25 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 24 tháng.

Ông Hoàng Triệu Long - Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu cho biết, Bên mời thầu sẽ đẩy nhanh tiến độ đánh giá HSDT, sớm báo cáo Bộ GTVT kết quả đánh giá HSDT, trình thẩm định và phê duyệt kết quả.

Theo dự kiến, việc lựa chọn nhà thầu sẽ hoàn thành trong tháng 6/2021 và công trình sẽ được khởi công vào tháng 7/2021. Dự kiến 2 dự án thành phần này sẽ được hoàn thành vào năm 2023.