(BĐT) - Tổng công ty xây dựng số 1 - CTCP (CC1) vừa trúng Gói thầu BT-PW-2-1 Xây dựng Đại lộ Đông Tây, với giá trúng thầu 199,15 tỷ đồng, giảm 17,79 tỷ đồng so với giá gói thầu (216,94 tỷ đồng).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu BT-PW-2-1 thuộc Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án TP. Bến Tre, sử dụng vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước. Công trình quy mô cấp II, chiều dài tuyến khoảng 2,19km, vận tốc thiết kế 60km/h, cao độ tim đường +2,30m, tải trọng thiết kế 100KN, tải trọng thiết kế cầu HL93 gồm 2 đoạn. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Bến Tre là bên mời thầu.

Theo Bên mời thầu, có 4 nhà thầu nộp HSDT. Trong đó, 3 nhà thầu bị loại đều có HSDT không vượt qua bước kiểm tra sơ bộ vì bảo đảm dự thầu không ghi tên bên thụ hưởng là chủ đầu tư - UBND TP. Bến Tre. Đó là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hưng Thành; Liên danh Công ty CP Công trình giao thông Công Chánh - Công ty CP 873 - Xây dựng công trình giao thông; Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Thành Phát - Công ty CP Công trình 207. Riêng HSDT của Liên danh Thành Phát - Công trình 207 còn có giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu không phù hợp, không logic với tổng giá dự thầu ghi trong biểu giá tổng hợp...

CC1 có địa chỉ tại TP.HCM, vốn điều lệ 1.100 tỷ đồng. Từ tháng 6/2017 đến nay, CC1 trong vai trò là nhà thầu độc lập hoặc liên danh đã được công bố trúng 14 gói thầu với giá trị lớn.