Hiện tại cổ đông lớn của MBS đang nắm giữ 79,52% cổ phần công ty. Trong đó Ngân hàng chủ quản là MBBank sở hữu 79,52% vốn điều lệ, tương đương 97,11 triệu cổ phần.
22 triệu cổ phiếu chứng khoán MBS sắp lên sàn HNX

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa có công văn chấp thuận cho Công ty cổ phần Chứng khoán MB được niêm yết cổ phiếu trên HNX với mã MBS. Số lượng chứng khoán niêm yết 122,12 triệu đơn vị, tương đương giá trị 1.221 tỷ đồng tính theo mệnh giá. Đó cũng là toàn bộ số lượng cổ phần hiện hành của MBS. 

Hiện tại cổ đông lớn của MBS đang nắm giữ 79,52% cổ phần công ty. Trong đó Ngân hàng chủ quản là MBBank sở hữu 79,52% vốn điều lệ, tương đương 97,11 triệu cổ phần. Số lượng cổ phần còn lại dành cho các cá nhân là thành viên HĐQT MBS nắm giữ. Toàn bộ cổ phần do MBB nắm giữ đều bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 6 tháng kể từ ngày niêm yết. 

Doanh thu thuần năm 2014 của MBS đạt 388 tỷ đồng, vượt trội so với 25 tỷ đồng năm 2013. Đóng góp đáng kể nhất vào doanh thu năm 2014 của MBS là hoạt động môi giới với 120,5 tỷ đồng doanh thu – chiếm 31%. Doanh thu từ các hoạt động nguồn đạt 118 tỷ đồng, chiếm 30,4%. 9 tháng đầu năm, công ty đạt 219 tỷ đồng doanh thu, trong đó doanh thu từ các hoạt động nguồn đạt 100 tỷ đồng, tưng đương 45,6% và doanh thu môi giới đạt 75,2 tỷ đồng, tương đương 34,35%. 

Năm 2014, MBS lãi ròng 72,7 tỷ đồng, tăng vọt so với mức 2,2 tỷ đồng năm 2013. 9 tháng đầu năm 2015, công ty lãi ròng 30,7 tỷ đồng. Hiện MBS vẫn chưa công bố kết quả kinh doanh năm 2015. 

Tính đến thời điểm cuối năm 2015, MBS có khoản vay ngắn hạn 319 tỷ đồng tại Ngân hàng TBBank và BIDV, 396 tỷ đồng nợ vay dài hạn tại Vietinbank và TPBank. 

Theo Trí thức trẻ