11 tháng năm 2023, TKV sản xuất 34,43 triệu tấn than

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, thực hiện kế hoạch sản xuất - kinh doanh tháng 11/2023 và tranh thủ điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi, TKV chỉ đạo sát sao đẩy mạnh công tác sản xuất, tiêu thụ hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.

Cụ thể, trong tháng 11, TKV đã sản xuất 2,78 triệu tấn than nguyên khai, bằng 7,1% kế hoạch năm; nhập khẩu 580 nghìn tấn than; tiêu thụ 4,09 triệu tấn, đạt 8,8% kế hoạch năm. Đồng thời, Tập đoàn sản xuất 116 nghìn tấn khoáng sản Alumin quy đổi, bằng 8,9% kế hoạch; tiêu thụ 91,78 nghìn tấn, đạt 7,1% kế hoạch năm. Amon Nitrat sản xuất đạt 19,1 nghìn tấn, tiêu thụ 20 nghìn tấn.

Bên cạnh đó, TKV cũng sản xuất, bán 986 triệu kWh điện, đạt 10,3% kế hoạch năm; tinh quặng đồng sản xuất 6,42 ngàn tấn, đạt 6,3% kế hoạch; kẽm thỏi 500 tấn, đạt 5,3% kế hoạch...

Kết thúc 11 tháng của năm 2023, 34,43 triệu tấn than nguyên khai đã được sản xuất, đạt 88% kế hoạch năm. Than tiêu thụ đạt 43,55 triệu tấn, bằng 93% kế hoạch và bằng 99% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó, than tiêu thụ cho các hộ điện đạt 36,2 triệu tấn, đạt 94% kế hoạch, bằng 113% so với cùng kỳ (tương ứng tăng 4 triệu tấn).

Các lĩnh vực sản xuất điện, khoáng sản đều hoàn thành kế hoạch. Theo đó, Tập đoàn sản xuất 8,56 tỷ kWh điện, đạt 89% kế hoạch năm và bằng 114% so cùng kỳ; Alumin quy đổi 1,33 triệu tấn, đạt 102% kế hoạch năm; tinh quặng đồng 92,2 nghìn tấn, đạt 91% kế hoạch năm; đồng tấm sản xuất 27,6 nghìn tấn, đạt 92% kế hoạch và bằng 99% so cùng kỳ năm 2022...

Những kết quả đó đã đưa doanh thu của Tập đoàn trong 11 tháng năm 2023 ước đạt 153 nghìn tỷ đồng, đạt 91% kế hoạch năm, bằng 100,2% so với cùng kỳ 2022. Tập đoàn nộp vào ngân sách nhà nước khoảng 24,39 nghìn tỷ đồng, bằng 120% so với kế hoạch năm, tăng 22% so với cùng kỳ. Lợi nhuận dự kiến đạt khoảng 4,5 nghìn tỷ đồng.

Bước vào tháng 12/2023, Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh thi đua sản xuất, phấn đấu hoàn thành sản lượng năm 2023. Theo kế hoạch, dự kiến sản xuất 2,42 triệu tấn than nguyên khai; 110 ngàn tấn Alumina; 1,35 ngàn tấn đồng tấm; kẽm thỏi 650 tấn; 1 tỷ Kwh điện; 8 ngàn tấn thuốc nổ; 19 ngàn tấn Amon Nitrat.

Chuyên đề