Cục Hàng không Việt Nam vừa có Công văn số 3003/CHK-QLC gửi Cảng vụ hàng không miền Trung, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam chỉ đạo về việc tạm ngừng thi công, kiểm tra, rà soát việc bảo đảm an ninh, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công nền đất và móng cọc nhà ga, thí nghiệm cọc nhà ga dự án Xây dựng Nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Phú Bài tại Thừa Thiên - Huế.
Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu tạm ngừng thi công, kiểm tra, rà soát việc bảo đảm an ninh, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công nền đất và móng cọc nhà ga, thí nghiệm cọc nhà ga dự án Xây dựng Nhà ga hành khách T2.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu tạm ngừng thi công, kiểm tra, rà soát việc bảo đảm an ninh, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công nền đất và móng cọc nhà ga, thí nghiệm cọc nhà ga dự án Xây dựng Nhà ga hành khách T2.

Cụ thể, trong các ngày 18, 19 và 20/7, xuất hiện tình trạng bụi đất do quá trình thi công hạng mục nền đất, móng cọc nhà ga, thí nghiệm cọc nhà ga Dự án “Xây dựng Nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Phú Bài” làm che phủ, hạn chế tầm nhìn của tàu bay và các phương tiện, ảnh hưởng đến môi trường và tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn khai thác tại sân bay Phú Bài.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Cảng hàng không miền Trung nhanh chóng triển khai các thủ tục thông báo cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công tạm ngừng thi công dự án. Chủ đầu tư và đơn vị thi công chỉ được phép tiếp tục thi công khi đã làm rõ được nguyên nhân, có biện pháp khắc phục và được Cục Hàng không Việt Nam chấp thuận.

Yêu cầu kiểm tra toàn diện việc tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công dự án, làm việc với chủ đầu tư, đơn vị thi công và các cơ quan, đơn vị có liên quan để làm rõ nguyên nhân sự việc, đánh giá việc tuân thủ quy định về an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường của chủ đầu tư, đơn vị thi công, xử lý nghiêm các tổ chức, các nhân vi phạm theo quy định.

Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam chỉ đạo nhà thầu tạm ngừng thi công toàn bộ các hạng mục thuộc dự án, phối hợp với Cảng vụ hàng không miền Trung để rà soát lại phương án tổ chức thi công, biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công và báo cáo lại Cục Hàng không Việt Nam để điều chỉnh biện pháp tổ chức thi công theo kết quả rà soát, đánh giá nhằm khắc phục tình trạng nêu trên.

Ngoài ra, báo cáo Cục Hàng không Việt Nam các khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để hoàn thiện biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn và vệ sinh môi trường tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

Khi thi công dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 – Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế phía chủ đầu tư, nhà thầu xem thường việc bảo vệ môi trường khiến bụi bay mù mịt, phủ kín cả sân bay... gây nguy cơ mất an toàn rất cao khi máy bay cất, hạ cánh.

Theo Báo Xây dựng