(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có văn bản gửi UBND 7 tỉnh, thành phố liên quan đến Dự án Xây dựng tuyến đường ven biển đoạn Quảng Ninh - Nghệ An yêu cầu rà soát danh mục Dự án, dự kiến vốn và hoàn thiện thủ tục đầu tư Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (NSNN) giai đoạn 2016 - 2020.
Ngân sách trung ương dự kiến hỗ trợ 366 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng tuyến đường ven biển đoạn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Đỗ Giang

Ngân sách trung ương dự kiến hỗ trợ 366 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng tuyến đường ven biển đoạn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Đỗ Giang

Quá trình rà soát nếu có sự điều chỉnh hướng tuyến, quy mô Dự án so với quy hoạch đã được phê duyệt, Bộ KH&ĐT đề nghị các địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận điều chỉnh. Đối với nguồn NSNN hỗ trợ trong giai đoạn 2016 - 2020, các địa phương dành 10% dự phòng trên tổng mức vốn NSNN hỗ trợ đầu tư xây dựng Dự án để xử lý những vấn đề phát sinh.

Tại Văn bản số 4240/BKHĐT-TH ngày 25/5/2017, Bộ KH&ĐT đã thông báo danh mục dự án và mức vốn dự kiến kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2016 - 2020 để hỗ trợ các địa phương xây dựng hoàn chỉnh tuyến đường ven biển theo hình thức PPP đoạn Quảng Ninh - Nghệ An. Theo đó, tại tỉnh Quảng Ninh, ngân sách trung ương (NSTW) dự kiến hỗ trợ 366 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng (GPMB) tuyến đường ven biển đoạn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Tại TP. Hải Phòng, NSTW dự kiến hỗ trợ 316 tỷ đồng để GPMB tuyến đường ven biển đoạn đường cao tốc nối Hải Phòng - Diêm Điền, tỉnh Thái Bình. Tại tỉnh Thái Bình, NSTW dự kiến hỗ trợ 1.100 tỷ đồng để xây dựng tuyến đường ven biển đoạn Diêm Điền, đến địa phận tỉnh Nam Định.

NSTW cũng dự kiến hỗ trợ 2.000 tỷ đồng cho tỉnh Nam Định; 500 tỷ đồng cho tỉnh Ninh Bình; 1.400 tỷ đồng cho tỉnh Thanh Hóa và 260,156 tỷ đồng cho tỉnh Nghệ An để hỗ trợ các tỉnh này GPMB, xây dựng tuyến đường bộ ven biển thuộc phạm vi Dự án.