Yêu cầu DNNN nghiêm túc thực hiện công bố thông tin

(BĐT) -Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước nghiêm túc thực hiện và chỉ đạo doanh nghiệp (DN) trực thuộc triển khai đầy đủ, đúng quy định về công bố thông tin (CBTT) tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước (DNNN).
Năm 2019 vẫn tiếp tục còn nhiều doanh nghiệp nhà nước chưa công bố thông tin (ảnh: Internet)
Năm 2019 vẫn tiếp tục còn nhiều doanh nghiệp nhà nước chưa công bố thông tin (ảnh: Internet)

Theo đó, các cơ quan đại diện chủ sở hữu chưa xây dựng chuyên mục riêng và CBTT của DN theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 81/2015/NĐ-CP, Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện nội dung này trong tháng 6/2020; gửi kết quả về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các DN chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc CBTT trong năm 2019 hoặc trong cả 4 năm 2016 - 2019, Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý trách nhiệm đối với người quản lý DN theo hướng khiển trách hoặc cảnh cáo và xử lý vi phạm đối với DN theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP. Đồng thời, xử phạt nghiêm các DN vi phạm quy định về CBTT theo quy định tại Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; yêu cầu các DN hoàn thiện việc công bố thông tin theo đúng quy định.

Các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước công khai các nội dung xử lý trách nhiệm trên trang thông tin điện tử của mình và gửi về Bộ KH&ĐT  để đăng tải trên địa chỉ http://www.business.gov.vn. Hoạt động này để tăng cường công khai, minh bạch, đảm bảo sự giám sát của người dân và xã hội đối với việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại DNNN.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chỉ đạo người quản lý DN tại các DN trực thuộc nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác CBTT, xây dựng chính sách hoặc quy định nội bộ về CBTT, xác định trách nhiệm cá nhân tham gia vào việc CBTT trong DNNN.

Bộ KH&ĐT tiếp tục tổng hợp, công khai danh sách các cơ quan đại diện chủ sở hữu và DN chưa thực hiện đúng quy định về CBTT theo nội dung nêu trên và việc xử lý vi phạm về CBTT theo quy định; theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực hiện CBTT và định kỳ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP; nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 81/2015/NĐ-CP đồng thời với quá trình xây dựng Luật DN (sửa đổi).

Phó Thủ tướng giao Cổng Thông tin điện tử Chính phủ thông tin rộng rãi việc CBTT của DNNN để người dân, xã hội và cơ quan chức năng giám sát việc thực hiện.

Như Báo Đấu thầu thông tin, Báo cáo tình hình CBTT của DNNN năm 2019 được Bộ KH&ĐT gửi Thủ tướng Chính phủ vừa qua cho thấy, vẫn còn nhiều DNNN cố tình ém thông tin.Theo Báo cáo, năm 2019, cả nước có 374/529 DN, tương ứng với tỷ lệ 70,69% (chưa bao gồm các DN thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an) đã gửi báo cáo đến Bộ KH&ĐT. Trong số 155 DN còn lại chưa CBTT chủ yếu là các DN thuộc lĩnh vực thủy nông, thủy lợi, các công ty nông, lâm nghiệp, xổ số kiến thiết của nhiều địa phương. Một số DN lớn chưa gửi báo cáo đầy đủ đến Bộ KH&ĐT điển hình như: Tổng công ty (TCT) Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, TCT Đầu tư và Phát triển nhà và đô thị…

Chuyên đề