(BĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 189/TB-VPCP, ngày 17/7/2021, kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII).
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Công Thương tập trung cao độ, chỉ đạo thực hiện hoàn thiện Quy hoạch điện VIII, khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thông báo cho biết, 14/7/2021, Phó Thủ tướng đã chủ trì cuộc họp về Quy hoạch điện VIII. Tham gia họp có đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan: Bộ Công Thương, Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Viện Năng lượng - đơn vị tư vấn lập Quy hoạch điện VIII.

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Công Thương và Viện Năng lượng báo cáo các nội dung hoàn thiện Quy hoạch điện VIII, ý kiến phát biểu của một số đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kết luận một số nội dung.

Cụ thể, Quy hoạch điện VIII đã được Bộ Công Thương tổ chức lập, thực hiện các thủ tục thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Đây là một trong những quy hoạch ngành quốc gia rất quan trọng, được Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm chỉ đạo, trong đó có yêu cầu "rà soát kỹ nội dung, bảo đảm phù hợp với thực tiễn, đặt lợi ích quốc gia và dân tộc lên trên hết"…

“Cần lưu ý nghiên cứu, phân tích kỹ về giá điện, việc cân đối hợp lý về cơ cấu các nguồn điện (thủy điện, nhiệt điện, năng lượng tái tạo) và bảo đảm sự phù hợp giữa các vùng miền, tránh để lãng phí nguồn lực xã hội”, Phó Thủ tướng yêu cầu.

Bộ Công Thương đã cố gắng hoàn thiện Quy hoạch điện VIII theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu trên và các nội dung chỉ đạo cụ thể của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành (tại Văn bản số 91/TB-VPCP ngày 3/5/2021 của Văn phòng Chính phủ).

Theo đó, để hoàn thiện Quy hoạch điện VIII và chuẩn bị nội dung báo cáo Thường trực Chính phủ, Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương bám sát, thực hiện đầy đủ các chỉ đạo của Thủ tướng và Phó thủ tướng tại các văn bản nêu trên.

Đồng thời, rà soát kỹ về hiện trạng nguồn điện, hiện trạng và dự báo nhu cầu điện của các miền (Bắc, Trung, Nam) để bổ sung tính toán quy hoạch theo các phương án: Kế thừa Quy hoạch điện VII (điều chỉnh); Cân bằng cao nhất cung - cầu nội vùng; Giảm thiểu truyền tải xa, điều chỉnh hợp lý quy hoạch nguồn điện đã có, chỉ sử dụng lưới điện 500 kV liên kết Bắc - Trung - Nam hiện có và đang đầu tư xây dựng.

Bên cạnh đó, phân tích kỹ, toàn diện về kinh tế, kỹ thuật các phương án quy hoạch nêu trên để lựa chọn phương án quy hoạch tối ưu nhất, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.