(BĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Công Thương và Bộ Tài chính phải báo cáo Thủ tướng về việc triển khai xuất khẩu 400.000 tấn gạo trong hạn ngạch tháng 4 này.
Bộ Tài chính và Bộ Công Thương phải báo cáo Thủ tướng về việc triển khai xuất khẩu gạo trước ngày 18/4/2020 (ảnh: Internet)

Bộ Tài chính và Bộ Công Thương phải báo cáo Thủ tướng về việc triển khai xuất khẩu gạo trước ngày 18/4/2020 (ảnh: Internet)

Theo đó, Bộ Tài chính sẽ báo cáo về trách nhiệm quản lý, kiểm soát số lượng gạo được phép xuất khẩu trong tháng 4/2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn 2827/VPCP-KTTH. Trong đó, Bộ phải nêu cụ thể về cách làm, danh sách các doanh nghiệp, thời gian mở tờ khai hải quan và số lượng gạo xuất khẩu của từng doanh nghiệp đã đăng ký thành công trên hệ thống, công tác phối hợp với Bộ Công Thương về việc này. Đồng thời, Bộ Tài chính báo cáo việc mua gạo dự trữ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công Thương báo cáo về công tác phối hợp với Bộ Tài chính để kiểm soát số lượng gạo được phép xuất khẩu, đảm bảo chặt chẽ, công khai minh bạch, không xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách, được nêu tại Văn bản 2827 ngày 10/4/2020 của Văn phòng Chính phủ để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng. Thời hạn báo cáo là trước ngày 18/4/2020.