Yêu cầu báo cáo tình hình quản lý Quỹ Hỗ trợ sắp xếp DN

(BĐT) - Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Văn bản số 2291/TTg-KTTH chỉ đạo về việc báo cáo tình hình quản lý Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp (DN) năm 2015, 2016.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo HĐTV, Chủ tịch Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong tổ hợp Công ty mẹ - công ty con thực hiện nghiêm việc quản lý, sử dụng và báo cáo quyết toán Quỹ Hỗ trợ sắp xếp DN theo quy định.

Phó Thủ tướng yêu cầu chậm nhất đến ngày 31/12/2016 nếu không có báo cáo thì Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch HĐTV, Chủ tịch Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong tổ hợp Công ty mẹ - công ty con phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ.                

Chuyên đề