(BĐT) - HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu Petrolimex (Pitco, mã chứng khoán: PIT) đề xuất điều chỉnh mục tiêu lãi trước thuế năm 2020 về mức 1,5 tỷ đồng, chỉ bằng 20% so với kế hoạch ban đầu.

Ngày 18/8, HĐQT Pitco đã thống nhất trình ĐHĐCĐ (bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) để thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Cụ thể, Công ty dự kiến điều chỉnh kế hoạch năm 2020 với doanh thu sau điều chỉnh là 443 tỷ đồng, giảm 34,3%; lợi nhuận trước thuế là 1,5 tỷ đồng, giảm 80% so với kế hoạch ĐHĐCĐ năm 2020 đã thông qua.

Công ty dự kiến ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách là 6/9/2020 để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian kiểm phiếu là ngày 28/9/2020.

Nửa đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu là 239,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 0,7 tỷ đồng, lần lượt giảm mạnh 52,7% và 74,1% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, biên lợi nhuận ròng giảm mạnh từ 0,5% về chỉ còn 0,3%.