Xuất cấp 1.029,255 tấn gạo cho 5 địa phương dịp giáp hạt năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Chính phủ vừa xuất cấp không thu tiền 1.029,255 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Phú Yên, tỉnh Ninh Thuận, tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Đắk Nông và tỉnh Lâm Đồng để cứu đói cho Nhân dân dịp giáp hạt năm 2024.
Xuất cấp gạo cho 5 địa phương dịp giáp hạt năm 2024.
Xuất cấp gạo cho 5 địa phương dịp giáp hạt năm 2024.

Ngày 30/5, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 465/QĐ-TTg ngày 30/5/2024 về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương dịp giáp hạt năm 2024.

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 1.029,255 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 5 tỉnh: Phú Yên (106,035 tấn gạo), Ninh Thuận (589,605 tấn gạo), Đắk Lắk (155,64 tấn gạo), Đắk Nông (170,67 tấn gạo) và Lâm Đồng (7,305 tấn gạo) để cứu đói cho Nhân dân dịp giáp hạt năm 2024.

Phó Thủ tướng yêu cầu, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý cụ thể theo quy định; theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm về căn cứ, thông tin, số liệu báo cáo đề xuất.

UBND các tỉnh Phú Yên, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, đúng định mức theo quy định.

Chuyên đề