Xử lý đại diện chủ sở hữu nhà nước không báo cáo kết quả giám sát tài chính

(BĐT) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa yêu cầu Văn phòng Chính phủ thực hiện công khai danh sách các cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước không thực hiện báo cáo kết quả giám sát tài chính theo quy định.
Xử lý đại diện chủ sở hữu nhà nước không báo cáo kết quả giám sát tài chính

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xử lý theo quy định của pháp luật đối với người có trách nhiệm của các cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước không gửi báo cáo về Bộ theo quy định tại Nghị định 87/2015/NĐ-CP của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào DN; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của DNNN và DN có vốn nhà nước.

Trước đó, theo Báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến ngày 28/2/2017, có 13 cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước không thực hiện báo cáo kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2016.

13 cơ quan nêu trên gồm: Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Y tế; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ; tỉnh An Giang; tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; tỉnh Bắc Giang; tỉnh Cao Bằng; thành phố Cần Thơ; tỉnh Đắk Lắk; tỉnh Kon Tum; tỉnh Phú Yên; tỉnh Quảng Trị và tỉnh Sơn La.                 

Chuyên đề