(BĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng liên quan tới Dự án Di dời ga đường sắt Đà Nẵng và tái phát triển đô thị.
Do khó khăn về nguồn lực tài chính, Dự án Di dời ga đường sắt Đà Nẵng và tái phát triển đô thị đã bị treo 16 năm. Ảnh: Xuân Tiến

Do khó khăn về nguồn lực tài chính, Dự án Di dời ga đường sắt Đà Nẵng và tái phát triển đô thị đã bị treo 16 năm. Ảnh: Xuân Tiến

Theo đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu UBND TP. Đà Nẵng nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các bộ; thống nhất với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan về việc di dời ga đường sắt Đà Nẵng và tái phát triển đô thị bảo đảm phù hợp quy hoạch, đúng quy định pháp luật.

Dự án nêu trên là công trình trọng điểm của Đà Nẵng. Theo quy hoạch trước đây, Dự án thực hiện ở 2 phường Hòa Khánh Nam và Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn lực tài chính nên Dự án đã bị treo 16 năm. Mới đây, UBND TP. Đà Nẵng đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương di dời ga đường sắt ra khỏi trung tâm Thành phố.

Sau khi nhận được đề nghị trên, Văn phòng Chính phủ đã có Phiếu chuyển gửi Bộ Giao thông vận tải đề nghị xem xét, xử lý đề xuất của UBND TP. Đà Nẵng. Với đề xuất của UBND TP. Đà Nẵng, Bộ Giao thông vận tải nhận định đây là một giải pháp phù hợp và sớm triển khai mục tiêu xây dựng đô thị và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư xây dựng đường sắt tốc độ cao qua khu vực Thành phố.

Do đó, Bộ Giao thông vận tải đã đề nghị Thủ tướng chấp thuận giao UBND TP. Đà Nẵng là cơ quan chủ trì lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Di dời ga đường sắt Đà Nẵng và tái phát triển đô thị để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định.