(BĐT) - Hội đồng Quản trị Công ty CP Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An vừa thông qua Nghị quyết về việc tạm dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Theo đó, Công ty tạm dừng kinh doanh từ ngày 22/5/2022 đến 22/5/2023 do gặp khó khăn trong kinh doanh, không còn khả năng duy trì hoạt động.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, là thành viên của Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Kể từ khi lên sàn UPCoM (năm 2014) đến hết năm 2021, Công ty chỉ báo lãi trong 3 năm 2016 - 2018. Kết thúc quý I/2022, Công ty không ghi nhận doanh thu, dẫn đến lỗ sau thuế gần 0,19 tỷ đồng. Tổng lỗ lũy kế của Xây lắp Dầu khí Nghệ An hiện ở mức 281,8 tỷ đồng, vượt số vốn điều lệ là 218,4 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/3/2022, tổng tài sản của Công ty đạt gần 479 tỷ đồng, thấp hơn giá trị nợ phải trả là 513 tỷ đồng.