• Xây lắp Dầu khí Nghệ An tạm dừng hoạt động do khó khăn

    25/05/2022 07:00

    (BĐT) - Hội đồng Quản trị Công ty CP Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An vừa thông qua Nghị quyết về việc tạm dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Theo đó, Công ty tạm dừng kinh doanh từ ngày 22/5/2022 đến 22/5/2023 do gặp khó khăn trong kinh doanh, không còn khả năng duy trì hoạt động.

chuyên đề

Kết nối đầu tư