(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất Dự án Khu nhà ở thôn Bùng và thôn Gia Phú tại xã Bình Dương, huyện Gia Bình. Công ty TNHH Xây dựng Vạn Bình (địa chỉ tại thôn Thọ Ninh, xã Vạn Ninh, huyện Gia Bình, Bắc Ninh) trúng đấu giá quyền sử dụng đất dự án này với giá trúng đấu giá là 66,312 tỷ đồng.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Được biết, khu đất Dự án có tổng diện tích 34.002,2 m2. Trong đó, diện tích Công ty TNHH Xây dựng Vạn Bình trúng đấu giá quyền sử dụng đất là 16.897,1 m2. Theo quy hoạch được duyệt, sẽ xây dựng 149 lô đất ở trên diện tích trúng đấu giá. Sau khi trúng đấu giá, người trúng đấu giá được giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn giao đất là 50 năm kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Gia Bình theo chức năng đôn đốc Công ty TNHH Xây dựng Vạn Bình nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo tiến độ đã được phê duyệt. Trường hợp Công ty TNHH Xây dựng Vạn Bình không nộp đủ tiền theo đúng yêu cầu thì Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND Tỉnh hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá theo quy định.