(BĐT) - Công ty CP Đầu tư và Tư vấn xây dựng Sao Mai (Xây dựng Sao Mai) vừa được chỉ định thầu Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam thôn Cậy, xã Long Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Đây là nhà đầu tư duy nhất trúng sơ tuyển thực hiện Dự án.
Ảnh chỉ mang tính minh họa

Ảnh chỉ mang tính minh họa

Tổng mức đầu tư Dự án (do nhà đầu tư đề xuất và chưa bao gồm tiền sử dụng đất) là 124,505 tỷ đồng. Trong đó, chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là 95,629 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 28,875 tỷ đồng. Giá trị nộp ngân sách nhà nước do nhà đầu tư đề xuất là 200 triệu đồng (chưa bao gồm tiền sử dụng đất phải nộp của Dự án). Thời hạn thực hiện Dự án là 36 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Khu đất thực hiện Dự án có diện tích 99.446,9 m2, phía Bắc giáp Đường tỉnh 395 và một phần đất canh tác xã Hùng Thắng; phía Nam giáp đất canh tác xã Long Xuyên; phía Đông giáp Đường tỉnh 395; phía Tây giáp đất canh tác xã Hùng Thắng.