(BĐT) - UBND tỉnh Hải Dương vừa phê duyệt hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam thôn Cậy, xã Long Xuyên, huyện Bình Giang và kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Tấn Việt, huyện Thanh Hà. 
Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Theo đó, từ tháng 2/2020, Tỉnh sẽ bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư của cả hai dự án.

Dự kiến, Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam thôn Cậy có chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư là 20,938 tỷ đồng. Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Tấn Việt có tổng chi phí thực hiện là 120,808 tỷ đồng; sơ bộ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 27,25 tỷ đồng.