(BĐT) - Đề án xây dựng Khu Đại học Phố Hiến tỉnh Hưng Yên vẫn còn gần 200 tỷ đồng kinh phí đầu tư chưa cân đối được. Sau khi xin ý kiến các bộ, ngành, nhiều phương thức huy động vốn đầu tư đã được cơ quan chuyên ngành đề xuất tới UBND tỉnh Hưng Yên, trong đó có việc xem xét áp dụng hình thức đầu tư PPP để huy động vốn đầu tư đối với các dự án, hạng mục thuộc Đề án.
Xem xét áp dụng hình thức đầu tư PPP để huy động vốn đầu tư đối với các dự án, hạng mục thuộc Khu Đại học Phố Hiến. (Ảnh: Internet)

Xem xét áp dụng hình thức đầu tư PPP để huy động vốn đầu tư đối với các dự án, hạng mục thuộc Khu Đại học Phố Hiến. (Ảnh: Internet)

Đề án xây dựng Khu Đại học Phố Hiến tỉnh Hưng Yên (Đề án) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2009 với kinh phí xây dựng hạ tầng chung là 4.280 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư bao gồm thu từ việc đấu giá quyền sử dụng đất 300 ha đất (dự tính khoảng 4.800 tỷ đồng); vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác, khoảng 730 tỷ đồng.

Theo Báo cáo của UBND tỉnh Hưng Yên, tổng kinh phí đầu tư xây dựng các trục giao thông chính trong Khu Đại học Phố Hiến tỉnh Hưng Yên khoảng 729,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng mức đầu tư của các dự án: Đường HY3 189 tỷ đồng, đường bộ nối 2 cao tốc đoạn qua Khu Đại học 250 tỷ đồng và đường trục phía Bắc Khu Đại học 292,6 tỷ đồng. Như vậy, tổng số vốn 3 dự án này là 731,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, có 2 dự án trong Khu Đại học Phố Hiến được hỗ trợ từ vốn hỗ trợ có mục tiêu ngân sách trung ương 18,1 tỷ đồng. Đến nay, tổng vốn huy động cho Khu Đại học Phố Hiến vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác là 533,3 tỷ đồng.

Như vậy, trong tổng số 730 tỷ đồng huy động từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác hiện còn lại 196,7 tỷ đồng chưa cân đối được.

Theo Bộ KH&ĐT, Bộ đã hướng dẫn Tỉnh Hưng Yên về việc sử dụng 10% dự phòng và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020, do đó trong trường hợp dự án đáp ứng đúng nguyên tắc, tiêu chí thì đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 nguồn ngân sách trung ương để bổ sung vốn cho dự án.

Ngoài ra, Bộ KH&ĐT cho biết, việc phát triển hạ tầng và xây dựng công trình các cơ sở giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thuộc Đề án được Nhà nước khuyến khích đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Do đó, tỉnh Hưng Yên có thể xem xét áp dụng hình thức đầu tư PPP để huy động vốn đầu tư đối với các dự án, hạng mục thuộc Đề án.

Trong Báo cáo của UBND tỉnh Hưng Yên, Tỉnh đề xuất phương án bán tài sản trên đất, đấu giá quyền sử dụng đất tại vị trí mặt bằng hiện có của các trường đại học khi di chuyển về Khu Đại học để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở mới của trường. Tuy nhiên, theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời cần thực hiện theo quy định của pháp luật, phải đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật đất đai và pháp luật có liên quan khác.