Xây dựng hồ sơ mời thầu cần thông thoáng và lắng nghe ý kiến nhà thầu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong năm 2022, tổng giá trị mua sắm tập trung tại Sở Y tế Đồng Nai là 4.521,863 tỷ đồng. Cụ thể, Sở Y tế thực hiện 8 gói thầu đấu thầu không qua mạng với tổng giá gói thầu 6.339,198 tỷ đồng; tổng giá trúng thầu 4.521,863 tỷ đồng. Tiết kiệm thông qua đấu thầu 1.817,335 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 28,67%.

Bác sỹ CKII Lê Quang Trung, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Đồng Nai

Năm 2021, Sở Y tế Đồng Nai thực hiện 9 gói thầu mua sắm tập trung, tỷ lệ tiết kiệm thông qua đấu thầu là 22,03%.

Năm 2019, Sở Y tế Đồng Nai thực hiện 20 gói, tổng giá trị các gói thầu là 4.180,12 tỷ đồng; tổng giá trị trúng thầu là 3.351,588 tỷ đồng; tiết kiệm thông qua đấu thầu 828,532 tỷ đồng, đạt 19,82%. Nếu tính kết quả của các gói thầu mua sắm sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên, Sở Y tế Đồng Nai thực hiện 31 gói, tổng giá trị 4.200,415 tỷ đồng, tổng giá trị trúng thầu là 3.371,541 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm thông qua đấu thầu đạt 19,73%.

Trong nhiều năm liên tục, Sở Y tế Đồng Nai đã cố gắng để công tác đấu thầu phát huy hiệu quả cao. Chúng tôi thực hiện hợp đồng theo đơn giá cố định, việc mua sắm theo nhu cầu thực tế của các đơn vị nên giá trị trúng thầu là giá thực tế mua sắm.

Việc tổ chức đấu thầu, mua sắm thiết bị của Sở được thực hiện theo phương châm học hỏi cách làm hiệu quả từ đơn vị khác, cởi mở trong xây dựng hồ sơ mời thầu để nâng cao tính cạnh tranh. Khi phát hành hồ sơ mời thầu, bên mời thầu rất chú trọng đến ý kiến đóng góp, làm rõ của các nhà thầu. Các nhà thầu kinh doanh thiết bị y tế có vốn hiểu biết sâu sắc về cấu hình, thông số của thiết bị. Do đó, nếu nhà thầu có ý kiến, bên mời thầu sẽ tiến hành họp, rà soát, thống nhất ý kiến và sẵn sàng điều chỉnh cho phù hợp. Do đó, không có tình trạng cài cắm, đưa tiêu chí quá cao, bất hợp lý dẫn tới kiến nghị, phản ánh của nhà thầu.

Chuyên đề