(BĐT) - Ngân hàng Thế giới (WB) v phê duyệt đợt một chương trình hỗ trợ khẩn cấp cho các quốc gia đang phát triển trên thế giới, áp dụng cơ chế thủ tục nhanh, dành riêng để ứng phó COVID-19. Các dự án đợt đầu, giá trị lên đến 1,9 tỷ USD sẽ hỗ trợ 25 quốc gia.
WB công bố 25 quốc gia nhận khoản hỗ trợ đầu tiên chống covid-19

Các chương trình mới đang được chuẩn bị trên 40 quốc gia theo thủ tục nhanh.

Ngoài ra, Ngân hàng Thế giới đang nỗ lực tái cơ cấu nguồn lực trên toàn cầu tại các dự án được Ngân hàng Thế giới tài trợ với trị giá lên đến 1,7 tỷ USD, bao gồm tái cơ cấu, sử dụng các hợp phần khẩn cấp trong các dự án hiện tại (CERC), kích hoạt các gói tín dụng rút vốn trong trường hợp thiên tai thảm họa (CAT DDO) tại mọi khu vực.

Nhóm Ngân hàng Thế giới cũng chuẩn bị triển khai tới 160 tỷ USD trong 15 tháng tới để hỗ trợ các biện pháp ứng phó COVID-19 nhằm giúp các quốc gia giải quyết hệ quả y tế trước mắt của đại dịch, đồng thời trợ lực để khôi phục kinh tế. Chương trình kinh tế này nhằm rút ngắn thời gian hồi phục, tạo điều kiện tăng trưởng, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, bảo vệ người nghèo và những người dễ tổn thương. Các hoạt động trên sẽ tập trung mạnh vào người nghèo, chú trọng tài trợ dựa trên chính sách, bảo vệ các hộ nghèo nhất và môi trường.

Để xử lý tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng đang lan rộng, Ngân hàng Thế giới cũng hỗ trợ các quốc gia tiếp cận nguồn cung vật tư y tế đang túng thiếu bằng cách thay mặt các chính phủ liên hệ các nhà cung cấp. Ngân hàng Thế giới khuyến khích các bên khác hỗ trợ tài chính cho các quốc gia đang phát triển để ứng phó y tế với COVID-19.

25 quốc gia nhận khoản hỗ trợ đầu tiên của WB

Quốc gia

 triệu USD

Quốc gia

triệu USD

Afghanistan

100.4

Maldives

7.3

Argentina

35.0

Mauritania

5.2

Cabo Verde

5.0

Mongolia

26.9

Cambodia

20.0

Pakistan

200.0

Dem. Rep. of Congo

47.2

Paraguay

20.0

Djibouti

5.0

São Tomé e Principe

2.5

Ecuador

20.0

Senegal

20.0

Ethiopia

82.6

Sierra Leone

7.5

Ghana

35.0

Sri Lanka

128.6

Haiti

20.0

Tajikistan

11.3

India

1,000.0

The Gambia

10.0

Kenya

50.0

Yemen

26.9

Kyrgyz Republic

12.5