(BĐT) - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước (Waseco) thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 15% bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng là 5/6, thời gian thanh toán dự kiến vào 25/6.

Với gần 13,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty dự kiến chi ra khoảng 19,8 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Trong 4 năm trở lại đây, Công ty đều chia cổ tức bằng tiền từ 15 - 25%.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến đạt hơn 245,5 tỷ đồng, giảm 44,6%; lợi nhuận trước thuế đạt 24 tỷ đồng, giảm 20,8% so với thực hiện năm 2019. Tỷ lệ cổ tức năm 2020 dự kiến từ 10 - 12%.

Quý I/2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 46,8 tỷ đồng, giảm 57,5% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu hợp đồng xây dựng giảm mạnh từ 85,8 tỷ đồng xuống 12,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 4,7 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ 2019.