(BĐT) -  Công ty CP VT Vạn Xuân (địa chỉ tại Thanh Trì, TP. Hà Nội) vừa bị Trung tâm Hạ tầng mạng miền Trung thuộc Tổng công ty Hạ tầng mạng chấm dứt hợp đồng Gói thầu Xây lắp tuyến cáp quang và hoàn trả giao thông từ Km923-000 đến trạm VNPT - Net R7 thuộc Dự án Tuyến cáp quang 48F0, đoạn Bắc Sơn - R7.
Công ty CP VT Vạn Xuân từng trúng nhiều gói thầu lĩnh vực viễn thông (ảnh minh họa)

Công ty CP VT Vạn Xuân từng trúng nhiều gói thầu lĩnh vực viễn thông (ảnh minh họa)

Nguyên nhân là VT Vạn Xuân vi phạm hợp đồng, dừng thi công 28 ngày, trong khi dừng thi công không có biểu tiến độ và chưa được Chủ đầu tư cho phép, vi phạm quy định tại Khoản 11, Điều 117, Nghị dịnh số 63/2014/NĐ-CP.

Chủ đầu tư cho biết, hình thức lựa chọn nhà thầu thay thế đối với phần khối lượng chưa thực hiện của gói thầu trên là chỉ định thầu. Nhà thầu được chỉ định thay thế là Công ty CP Xây lắp Nam Việt.

Theo kết quả lựa chọn nhà thầu được công bố vào tháng 8/2021, VT Vạn Xuân trúng thầu với giá 6,393 tỷ đồng, giảm hơn 2 tỷ đồng so với giá gói thầu (8,452 tỷ đồng), tương ứng tỷ lệ tiết kiệm trên 24%. Tại gói thầu này, VT Vạn Xuân loại 2 đối thủ (Công ty TNHH Đầu tư thương mại Viễn Thông Nam Việt và Công ty CP VIX) thông qua đấu thầu rộng rãi trong nước. Thời gian thực hiện hợp đồng là 330 ngày.

Được biết, Công ty CP VT Vạn Xuân từng trúng nhiều gói thầu lĩnh vực viễn thông. Thống kê sơ bộ từ tháng 12/2015 đến nay, VT Vạn Xuân trúng 44 gói thầu. Nguồn tin của Báo Đấu thầu cho biết, lý do khiến Công ty CP VT Vạn Xuân không đảm bảo tiến độ, vi phạm hợp đồng gói thầu trên là bởi thời gian gần đây Công ty làm ăn sa sút.