(BĐT) - Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (mã chứng khoán: VSH) vừa bán đầu giá thành công toàn bộ 969.560 cổ phiếu Công ty CP Du lịch Bình Định (BIDITOUR), tương ứng 49,72% vốn điều lệ.

VSH thoái toàn bộ vốn tại BIDITOUR

Sau phiên đấu giá, Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh không còn sở hữu cổ phiếu nào tại BIDITOUR.

Trước đó, Công ty dự kiến phát hành 30 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, giá chào báo dự kiến 10.000 đồng/CP, tỷ lệ thực hiện quyền là 55:8, thời gian dự kiến trong năm 2020 và quý I/2021.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 186,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 26,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 34,8% và 75,5% so với 9 tháng đầu năm 2019.

Như vậy, sau 9 tháng, Công ty chỉ mới hoàn thành được 22,9% kế hoạch lợi nhuận năm.