VSC: Mở room tối đa theo quy định của pháp luật

Hiện chưa rõ ngành logistics được mở room đến đâu. VSC hiện đang hết room khi nhà đầu tư nước ngoài đã nắm giữ 49% vốn tại công ty này.
VSC: Mở room tối đa theo quy định của pháp luật

CTCP Container Việt Nam (VSC) công bố tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Theo đó, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh năm 2015 với doanh thu bán hàng đạt 1.015 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 262 tỷ đồng, cổ tức 20-30% vốn điều lệ, trích 10% lợi nhuận sau thuế vào quỹ khen thưởng phúc lợi và thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS 1% lợi nhuận sau thuế.

Theo cam kết WTO, Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường biển, trừ vận tải nội địa (CPC 7212), Dịch vụ xếp dỡ công-ten-nơ (CPC 7411) chỉ cho phép mở room 50% vốn nước ngoài; Dịch vụ kho bãi công-ten-nơ cho phép mở room 51% vốn nước ngoài, sau 7 năm không hạn chế).
Năm 2015, theo số liệu của kiểm toán, lợi nhuận trước thuế của VSC đạt 346 tỷ đồng. Như vậy, kế hoạch năm 2016 thấp hơn thực hiện năm 2015 hơn 24%.

HĐQT VSC thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 sẽ chia thêm cổ tức 20% vốn điều lệ (10% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu) sau khi ĐHCĐ phê duyệt. Trước đó, Công ty đã chi cổ tức đợt 1 10% bằng tiền vào tháng 9/2015. Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được thực hiện dự kiến trong quý II/2016.

Chủ trương của Công ty sẽ chuyển đổi các công ty TNHH một thành viên, chi nhánh thành công ty cổ phần, trong đó VSC sẽ nắm giữ tối thiểu 65% vốn, số còn lại sẽ bán cho người lao động trong đơn vị.

Tỷ lệ sở hữu của NĐT nước ngoài tại VSC sẽ được nâng lên mức tối đa phù hợp với quy định của pháp luật với ngành khai thác cảng biển, vận tải bộ và bốc xếp container, kho ngoại quan, đại lý tàu biển (logistic).

Chuyên đề