Vốn tự có toàn hệ thống ngân hàng tăng gần 12%

(BĐT) - Theo thống kê mới cập nhật từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tổng tài sản hệ thống ngân hàng tính đến thời điểm này đã vượt 10 triệu tỷ đồng.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Trong đó, nhóm ngân hàng thương mại (NHTM) nhà nước tiếp tục giữ tỷ trọng lớn nhất với 46% (tương đương 4,6 triệu tỷ đồng, tăng gần 19% so với đầu năm 2017).

Tổng tài sản của nhóm NHTM cổ phần là hơn 4 triệu tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm 2017 và chiếm trên 40% tổng tài sản toàn hệ thống.

Nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài có tổng tài sản gần 955.000 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với đầu năm 2017; nhóm công ty tài chính, cho thuê tài chính có tổng tài sản ghi nhận là 142.000 tỷ đồng, tăng 24%.

Riêng Ngân hàng Chính sách xã hội có tổng tài sản ghi nhận là 176.000 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với đầu năm 2017.

Về vốn tự có, tính đến thời điểm hiện tại, vốn tự có toàn hệ thống ngân hàng đạt gần 715.000 tỷ đồng, tăng gần 12% so với đầu năm 2017.

Trái với cơ cấu tổng tài sản, cán cân vốn tự có lại nghiêng về nhóm NHTM cổ phần. Cụ thể, tổng vốn tự có của nhóm NHTM cổ phần ghi nhận là gần 300.000 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với đầu năm 2017; trong khi con số này ở nhóm NHTM nhà nước là 255.000 tỷ đồng, tăng hơn 10%.

Nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài ghi nhận 142.000 tỷ đồng vốn tự có, tăng 8,31%; còn lại là nhóm công ty tài chính, cho thuê tài chính với 23.353 tỷ đồng; nhóm ngân hàng hợp tác xã với 3.633 tỷ đồng.

Về vốn điều lệ, nhóm NHTM nhà nước gần như không tăng tính từ đầu năm 2017 đến thời điểm này, chỉ giữ ở mức gần 148.000 tỷ đồng.

Chuyên đề