Vốn ngân sách nhà nước thực hiện 5 tháng tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 5 ước đạt 45,1 nghìn tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: vốn Trung ương quản lý đạt 8,8 nghìn tỷ đồng, tăng 28,4%; vốn địa phương quản lý 36,3 nghìn tỷ đồng, tăng 15,8%.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt hơn 177 nghìn tỷ đồng, bằng 25,5% kế hoạch năm và tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn đầu tư thực hiện do Trung ương quản lý ước đạt 33,6 nghìn tỷ đồng, bằng 25,3% kế hoạch năm và tăng 30,2% so với cùng kỳ năm trước; vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý ước đạt 143,4 nghìn tỷ đồng, bằng 25,6% kế hoạch năm và tăng 15,9%.

Nhiều bộ, địa phương có tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện 5 tháng tăng mạnh so với cùng kỳ 2022, như Bộ Giao thông vận tải tăng 79,5%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng 54,5%; Hòa Bình tăng 99%; Bình Dương tăng 95,8%; Hải Phòng tăng 38,9%...

Chuyên đề