Vốn đầu tư công thực hiện trong 5 tháng ước đạt hơn 190 nghìn tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 5/2024 được các bộ, ngành và địa phương tập trung đẩy mạnh thực hiện, ước đạt 48,2 nghìn tỷ đồng, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước.
Vốn đầu tư công do địa phương quản lý thực hiện trong 5 tháng ước đạt 158,1 nghìn tỷ đồng, bằng 26,1% kế hoạch năm và tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2023. Ảnh: Lê Tiên
Vốn đầu tư công do địa phương quản lý thực hiện trong 5 tháng ước đạt 158,1 nghìn tỷ đồng, bằng 26,1% kế hoạch năm và tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2023. Ảnh: Lê Tiên

Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 190,6 nghìn tỷ đồng, bằng 26,6% kế hoạch năm và tăng 5% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2023 bằng 24,8% và tăng 21,5%).

Trong tổng số vốn thực hiện 5 tháng, vốn do địa phương quản lý có mức tăng mạnh hơn bình quân chung, trong khi vốn do Trung ương quản lý giảm so với cùng kỳ 2023.

Cụ thể, vốn đầu tư thực hiện do Trung ương quản lý ước đạt 32,5 nghìn tỷ đồng, bằng 29,3% kế hoạch năm và giảm 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Một số bộ có số vốn thực hiện giảm là Bộ Giao thông vận tải đạt 20,3 nghìn tỷ đồng, giảm 19,1%; Bộ Tài nguyên và Môi trường đạt 193,3 tỷ đồng, giảm 34,8%. Ngược lại, một số bộ vốn thực hiện tăng khá cao so với cùng kỳ năm 2023 như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt hơn 3 nghìn tỷ đồng, tăng 37%; Bộ Công Thương đạt 187,8 tỷ đồng, tăng 9,3%...

Vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý ước đạt 158,1 nghìn tỷ đồng, bằng 26,1% kế hoạch năm và tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2023. Một số địa phương có số vốn thực hiện lớn là Hà Nội với 18,6 nghìn tỷ đồng, tăng 25%; TP.HCM đạt 12,9 nghìn tỷ đồng, tăng 23,8%; Bình Dương đạt hơn 6,4 nghìn tỷ đồng, tăng 5,8%; Bà Rịa - Vũng Tàu đạt gần 6,4 nghìn tỷ đồng, tăng 13,5%...

Chuyên đề