Vốn đầu tư công thực hiện 7 tháng 2022 tăng 11,9%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 7, vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) tiếp tục được các bộ, ngành và địa phương nỗ lực triển khai, giải ngân vốn đầu tư công được đẩy mạnh thực hiện trong bối cảnh các hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi nhanh.
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 7/2022 ước đạt 46,2 nghìn tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Tiên Giang
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 7/2022 ước đạt 46,2 nghìn tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Tiên Giang

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN tháng 7/2022 ước đạt 46,2 nghìn tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm vốn Trung ương quản lý đạt 8,5 nghìn tỷ đồng, tăng 21,9%; vốn địa phương quản lý đạt 37,7 nghìn tỷ đồng, tăng 22,6%. Tính chung 7 tháng năm 2022, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN ước đạt 237,6 nghìn tỷ đồng, bằng 43,3% kế hoạch năm và tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2021 bằng 42,3% và tăng 6,3%).

Vốn đầu tư thực hiện do Trung ương quản lý ước đạt 41,7 nghìn tỷ đồng, bằng 40,1% kế hoạch năm và tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Bộ Giao thông vận tải thực hiện được 21.697,2 tỷ đồng, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm trước. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện đạt 2.206,2 tỷ đồng, tăng 22,6%. Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện đạt 615,2 tỷ đồng, tăng 23,2%... Một số bộ thực hiện giảm so với cùng kỳ 2021, như Bộ Y tế thực hiện được 390,5 tỷ đồng, giảm 60,7%. Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện đạt 366,4 tỷ đồng, giảm 43,7%...

Vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý ước đạt 195,9 nghìn tỷ đồng, bằng 44,1% kế hoạch năm và tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Hà Nội thực hiện được 23.985,6 tỷ đồng, tăng 0.8%. TP.HCM thực hiện đạt 13.941,4 tỷ đồng, tăng 9,8%...

Chuyên đề

Kết nối đầu tư