(BĐT) - Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu đang tạo cả động lực và áp lực lên các Chính phủ trong việc nhanh chóng chuyển đổi số nền kinh tế. Các doanh nghiệp viễn thông cũng đối diện nhiều thách thức trong việc phải nhanh chóng chuyển đổi từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống sang nhà cung cấp dịch vụ số. Với tinh thần quyết tâm cao, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã triển khai đồng bộ các giải pháp, qua đó đạt nhiều kết quả nổi bật trong năm 2019.
Tổng giám đốc VNPT Phạm Đức Long phát biểu khai mạc Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2020 của Tập đoàn

Tổng giám đốc VNPT Phạm Đức Long phát biểu khai mạc Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2020 của Tập đoàn

Hoàn thành mọi chỉ tiêu kế hoạch được giao

Năm 2019, tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 167.983 tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch, tăng 2,7% so với thực hiện năm 2018. Lợi nhuận đạt 7.100 tỷ đồng, bằng 100,1% kế hoạch, tăng 10% so với thực hiện năm 2018. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu đạt 10,9%, đạt 100% kế hoạch, tăng 7% so với năm 2018. Nộp ngân sách nhà nước 4.926 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch, tăng 10% so với thực hiện năm 2018.

Cũng trong năm 2019, thương hiệu VNPT đã vươn lên vị trí thứ 2 trong Top 10 thương hiệu lớn nhất Việt Nam. Trong khi đó, Vinaphone cũng duy trì vị trí thứ 7 trong Top 50 thương hiệu lớn nhất Việt Nam. VNPT trở thành doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam có 2 thương hiệu nằm trong Top 10 thương hiệu lớn nhất. 

Dịch vụ số đi vào mọi mặt cuộc sống

Xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu và VNPT phải giữ vai trò dẫn dắt trong chuyển đổi số nền kinh tế, năm 2019, VNPT đã tập trung nguồn lực rất lớn cho lĩnh vực này và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Việc triển khai thành công Trục liên thông văn bản quốc gia và Cổng dịch vụ công quốc gia, hai thành tố vô cùng quan trọng trong kiến tạo chính phủ điện tử, đã thể hiện vị trí tiên phong của VNPT trong việc đồng hành cùng Chính phủ triển khai chính phủ điện tử.

Trục liên thông văn bản quốc gia chính thức được đưa vào hoạt động ngày 12/3/2019, đảm bảo kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản từ Văn phòng Chính phủ tới các bộ, ngành, địa phương. Trục được kết nối đến các hệ thống quản lý văn bản và điều hành của 95/95 đơn vị, bao gồm Văn phòng Trung ương Đảng, 31 bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 63 tỉnh, thành phố, với hơn 1 triệu văn bản điện tử được gửi/nhận, tiết kiệm 1.200 tỷ đồng/năm.

Cổng dịch vụ công quốc gia được khai trương đầu tháng 12/2019, cung cấp 5 dịch vụ công trực tuyến tại 63 tỉnh, thành phố, 4 dịch vụ công thực hiện tại cấp bộ. Đầu năm 2020, Chính phủ sẽ tích hợp thêm 15 dịch vụ công thuộc các lĩnh vực thuế, hải quan, đăng ký kinh doanh, y tế, lao động, khai sinh, giao dịch bảo đảm và thu phạt vi phạm giao thông đường bộ. Theo tính toán của Văn phòng Chính phủ, việc đưa Cổng dịch vụ công quốc gia vào hoạt động sẽ tiết kiệm được 4.222 tỷ đồng/năm. Con số này sẽ tăng lên, tỷ lệ thuận với số lượng dịch vụ công được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đến nay, bộ sản phẩm chính phủ điện tử của VNPT đã hiện diện tại 53 tỉnh, thành; phần mềm VNPT-iOffice trên toàn quốc đã tăng thêm 59% số cơ quan cấp tỉnh; giải pháp phòng họp không giấy tờ VNPT-eCabinet đã triển khai cho UBND TP.HCM và gần 150 đơn vị. VNPT đã khảo sát, tư vấn xây dựng đề án đô thị thông minh cho 28 tỉnh, thành phố; triển khai trung tâm điều hành thông minh (IOC) cho các địa phương: Đà Lạt, Hà Nam, Kiên Giang và xúc tiến triển khai tại 20 tỉnh trọng điểm; triển khai giải pháp du lịch thông minh cho gần 50 tỉnh, thành. Hiện gần 55% cơ sở y tế đã sử dụng VNPT-HIS, gần 60% trường học sử dụng giải pháp vnEdu. Dịch vụ hóa đơn điện tử đạt khoảng 1.400.000 hóa đơn phát hành, tăng gấp đôi so với năm 2018.