(BĐT) - Bên mời thầu - Ban Quản lý dự án (QLDA) sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc (gọi tắt là Ban ODA Vĩnh Phúc) vừa mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật Gói thầu OP-CW01 Xây dựng cầu Đầm Vạc có giá gói thầu 394,7 tỷ đồng.
Gói thầu OP-CW01 Xây dựng cầu Đầm Vạc do Ban Quản lý dự án sử
dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc mời thầu, sử dụng vốn ngân sách nhà nước
tỉnh Vĩnh Phúc và vốn vay Quỹ OFID. Ảnh: Vinhphuc.gov.vn

Gói thầu OP-CW01 Xây dựng cầu Đầm Vạc do Ban Quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc mời thầu, sử dụng vốn ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc và vốn vay Quỹ OFID. Ảnh: Vinhphuc.gov.vn

Gói thầu OP-CW01 thuộc Dự án Cầu Đầm Vạc, thành phố Vĩnh Yên, sử dụng vốn ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc và vốn vay Quỹ OFID. Nội dung chính của Gói thầu là xây dựng cầu Đầm Vạc, đường dẫn đầu cầu, cột trang trí, điện trang trí, đường dây và trạm biến áp; thời gian thực hiện hợp đồng là 15 tháng. Gói thầu được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.

Bên mời thầu cho biết, trong thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT), có 10 nhà thầu mua HSMT (đều có địa chỉ ở Hà Nội), gồm: Tổng công ty Công trình xây dựng Trường Sơn - Công ty TNHH MTV Xây dựng 99; Công ty CP Xây dựng cầu 75; Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính (Nhà thầu Trung Chính); Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 (Cienco1); Công ty CP Cầu 14 (Br14); Công ty CP 479 Hòa Bình; Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 18 (Licogi18); Công ty CP 873 Xây dựng công trình giao thông; Công ty CP Hoàng An; Công ty CP Đạt Phương.

Tuy nhiên, đến thời điểm đóng thầu, chỉ có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) gồm: Nhà thầu Trung Chính; Liên danh Công ty CP Cầu 14 - Licogi 18 - Công ty CP Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô (Liên danh Br14 - Licogi18 - Sông Hồng Thủ Đô); Cienco1.

Thời gian thực hiện Gói thầu theo đề xuất của các nhà thầu là: Nhà thầu Trung Chính đề xuất 15 tháng, Liên danh Br14 - Licogi 18 - Sông Hồng Thủ Đô đề xuất 448 ngày và Cienco1 đề xuất 442 ngày.

Ngày 5/8/2020, trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, cán bộ của Ban ODA Vĩnh Phúc cho biết, trong thời gian phát hành HSMT, có 1 nhà thầu đã 2 lần gửi văn bản đề nghị làm rõ HSMT đến Bên mời thầu. Bên mời thầu đã làm rõ HSMT theo quy định và nhà thầu này đã nộp HSDT.

Dự án Cầu Đầm Vạc, thành phố Vĩnh Yên gồm 6 gói thầu, trong đó có 1 gói thầu xây lắp là Gói thầu OP-CW01. Hiện 1 gói thầu của Dự án đã lựa chọn xong nhà thầu là Gói thầu Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và giám sát thi công (nhà thầu trúng thầu là Công ty CP Tư vấn xây dựng và Thương mại Hưng Phú, địa chỉ tại Hà Nội).

Theo kế hoạch, từ nay đến hết năm 2020, Bên mời thầu sẽ hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu cho 2 gói thầu khác của Dự án, gồm: Gói thầu Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 - 2021 (đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng); Gói thầu Bảo hiểm công trình (chào hàng cạnh tranh qua mạng). Theo kế hoạch, quý IV/2021 sẽ đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng để lựa chọn nhà thầu cho 2 gói thầu còn lại của Dự án gồm: Gói thầu Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành và Gói thầu Kiểm định chất lượng công trình.