VINA2 cùng các trái chủ thống nhất lùi thời gian trả gốc và lãi trái phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VINA2 vừa công bố nghị quyết về kế hoạch thanh toán gốc, lãi của trái phiếu VC2H2122001 sau khi tổ chức Hội nghị người sở hữu trái phiếu.
VINA2 cho biết dùng để tăng quy mô vốn hoạt động và bổ sung vốn thi công The Sailing Quy Nhơn.
VINA2 cho biết dùng để tăng quy mô vốn hoạt động và bổ sung vốn thi công The Sailing Quy Nhơn.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm, được phát hành ngày 27/10/2021, có kỳ hạn 1 năm, tức đáo hạn ngày 27/10/2022, lãi suất 11,5%/năm, kỳ trả lãi mỗi 6 tháng.

VINA2 đã không thanh toán đúng hạn gốc và lãi cho lô trái phiếu nói trên. Do vậy, các bên thống nhất thời gian thanh toán toàn bộ số tiền nợ gốc và lãi phát sinh của lô trái phiếu trên vào ngày 27/10/2023. Lãi phát sinh quá hạn sẽ tính bằng 150% của mức lãi suất đã công bố (11,5%). Trong trường hợp VINA2 có khả năng thanh toán trước hạn, Công ty sẽ chủ động thanh toán cho các trái chủ.

Về mục đích phát hành trái phiếu, VINA2 cho biết dùng để tăng quy mô vốn hoạt động và bổ sung vốn thi công Trung tâm Thương mại - dịch vụ và căn hộ I-Tower Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (hiện là The Sailing Quy Nhơn).

Chuyên đề