VietinbankSC vay ngân hàng để mua trái phiếu chính phủ

(BĐT) - Theo thông tin vừa được công bố, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinbankSC) có khoản vay vốn gần 300 tỷ đồng. Đây là thông tin bất thường được phía VietinbankSC gửi lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng 2 Sở Giao dịch chứng khoán.

VietinbankSC dự kiến lấy toàn bộ vốn vay này (tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex) để đầu tư trái phiếu chính phủ. Trả lời Báo Đấu thầu, lãnh đạo VietinbankSC cho biết, việc dùng tiền vay ngân hàng để đầu tư trái phiếu chính phủ nhằm mục đích đa dạng hóa các khoản đầu tư của Công ty.

Căn cứ báo cáo tài chính bán niên 2016 sau soát xét, tính đến cuối quý II/2016, cơ cấu tài sản của VietinbankSC tương đối an toàn với 87,2% là vốn chủ sở hữu, tương đương 1.016 tỷ đồng, nợ phải trả chỉ ở mức 148 tỷ đồng, trong đó có 50 tỷ đồng vay ngân hàng và 30 tỷ đồng trái phiếu phát hành dài hạn.

Nửa đầu năm 2016, VietinbankSC lãi ròng 29,3 tỷ đồng, giảm 5,6 tỷ đồng so với 6 tháng đầu năm 2015.

Chuyên đề