(BĐT) - Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, Công ty CP Công nghệ Việt Á là nhà đầu tư trúng Dự án Đầu tư nâng cấp một số cơ sở y tế theo phương thức đối tác công tư (PPP) theo hình thức chỉ định thầu. Dự án có tổng mức đầu tư 28,336 tỷ đồng, hình thức hợp đồng là BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao). Thời gian thực hiện Dự án là 47 năm.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Nhà đầu tư được chỉ định sẽ sử dụng đất đã giao cho các cơ sở y tế và cơ sở hạ tầng sẵn có để đầu tư mở rộng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế, nâng cao chất lượng về chuyên môn và dịch vụ điều trị.