Vicem BPC: Tiền giảm mạnh, nợ tăng nhanh, kinh doanh thụt lùi

(BĐT) - Căn cứ báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bỉm Sơn (Vicem BPC) vừa công bố, tại thời điểm cuối quý III/2017, số dư tiền và tương đương tiền của doanh nghiệp này là 0,7 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số gần 10 tỷ đồng thời điểm đầu năm.
Vicem BPC: Tiền giảm mạnh, nợ tăng nhanh, kinh doanh thụt lùi

Nguyên nhân dẫn đến số dư tiền của Vicem BPC giảm mạnh là do doanh nghiệp này đã trích một lượng lớn tiền mặt là 194,8 tỷ đồng để chi trả cho người cung cấp hàng hóa. Đồng thời, chi trả nợ gốc vay gần 125 tỷ đồng.

Trong khi đó, nợ phải trả của Vicem BPC lại tăng mạnh từ 114,8 tỷ lên 157,6 tỷ đồng, tăng 37,2%. Chiếm tỷ trọng lớn trong nợ phải trả là vay ngắn hạn, đạt 86,3 tỷ đồng, chiếm 54,7%.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh quý III, Công ty đạt doanh thu gần 71 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ 2016 và lợi nhuận sau thuế đạt 3,7 tỷ đồng, giảm 5,1% so với cùng kỳ 2016. Lũy kế 9 tháng 2017, lợi nhuận sau thuế BPC đạt 10 tỷ đồng, giảm 25% so với 9 tháng 2016.

Vicem BPC có vốn điều lệ 38 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa chi tiết: Sản xuất, kinh doanh các loại bao bì từ nhựa và giấy.

Chuyên đề